Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

SilentCloud is een applicatie die een geavanceerd tinnitusmanagement biedt. De methode die SilentCloud gebruikt, is gebaseerd op klinische aanbevelingen om tinnitus te verlichten en omvat een grondige evaluatie en basis counseling, geluidstherapieën en cognitieve gedragstherapie (CGT).

SilentCloud - een ondersteuning voor uw tinnituspatiënten

Chronische subjectieve tinnitus, die gedefinieerd wordt als de waarneming van geluid terwijl er geen externe geluidsbron is, treft 10-15% van de volwassenen. Van alle personen die aan tinnitus lijden, meldt tot 20% dat dit 'storend' of erger is. Dit betekent dat het hun levenskwaliteit negatief beïnvloedt en ze vaak een beroep moeten doen op een klinische interventie om van de hinder verlost te raken. Tinnitusmanagement heeft tot doel de symptomen minder hinderlijk en minder uitputtend te maken. De huidige best practice raadt multimodale behandelingsmethoden aan, waaronder een combinatie van training, geluidstherapieën en geavanceerde counseling, zoals cognitieve gedragstherapie.

SilentCloud combineert toegankelijkheid optimaal met geavanceerd tinnitusmanagement.

SilentCloud zorgt voor tinnitusmanagement via een patiëntenapp, die naast een geluidenbibliotheek ook tinnitus-evaluatie en geavanceerde managementtools bevat. De app bevat tevens een dashboard waarmee de audioloog de vorderingen van zijn cliënt kan opvolgen en waar nodig de behandeling kan aanpassen.

SilentCloud-app – patiënten in staat stellen om zelf met tinnitus om te gaan

Met de SilentCloud-app kan de patiënt zijn/haar tinnitus beter inschatten door: 

  1. De ernst van tinnitus te beoordelen aan de hand van de THI (Tinnitus Handicap Inventory) 
  2. een gehoorscreening uit te voeren
  3. zelf een toonhoogtebepaling te doen.

Gehoorscreening is zeer belangrijk, omdat 4 op 5 mensen die tinnitus aangeven, ook gehoorverlies hebben. Hoortoestellen zijn aanbevolen om gehoorverlies te compenseren. Het versterken van omgevingsgeluiden in combinatie met training lijkt een gunstig effect te hebben op een verminderde perceptie van tinnitus. 

SilentCloud-app – patiënten in staat stellen om zelf met tinnitus om te gaan

Jouw tinnitus cursus

''Jouw tinnitus cursus’ is een training- en counselingsectie die als centraal element in het tinnitusmanagement wordt beschouwd. De app bevat diepgaande inhoud om patiënten te trainen over tinnitus: er worden geassocieerde comorbiditeiten, zoals gehoorverlies, uitgelegd, maar ook therapieën waarmee de volgende stappen van het traject ondersteund kunnen worden.

Klinisch bewezen protocollen

Als er geen contra-indicaties zijn, wordt de cliënt uitgenodigd om zich op de app te abonneren om toegang te krijgen tot gepersonaliseerde therapieën. Deze kunnen bestaan uit:

Cognitieve gedragstherapie 6-8 weken

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is momenteel de gouden standaard voor tinnitusmanagement die een vermindering van 39 % op de THI oplevert. Bestaande CGT-protocollen zijn opgemaakt voor online CGT (iCGT) en hebben als voordeel dat er geen interactie tussen zorgverlener en cliënt nodig is. Van iCGT is aangetoond dat het even doeltreffend is als traditionele groeps-CGT (34% vs 37,5%, een niet-significant verschil). SilentCloud maakt gebruik van een CGT-protocol dat is uitgewerkt in samenspraak met CGT-experten.

Geluidstherapie op maat 28 weken

De geluiden in deze methode bestaan uit een aangepast geluid dat via een hoofdtelefoon of via de hoortoestellen kan worden gebruikt (afhankelijk van de tinnitusfrequentie). Deze geluidstherapie voor tinnitus toonde een vermindering van THI-scores met 27,9% aan.

Tonale therapie op maat ongeveer 28 weken

Bij deze neuromodulatiemethode wordt dagelijks een zeer specifieke geluidstherapie via hoofdtelefoon aangeboden. Aangepaste tonale geluidstherapie toonde een verbetering van 28,8% op de tinnitus-vragenlijst (na 12 weken) en 52,6% vermindering van de luidheid op visuele analoge schaal na 12 weken stimulatie.

NKO-arts in SilentCloud

Bij het doorlopen van de app wordt er aan de gebruiker gevraagd om een NKO-arts te selecteren voor de nodige diagnostiek inzake zijn tinnitus. Indien u met uw contactgegevens zichtbaar wenst te zijn in de app, dient u het consent form in te vullen en het ons terug te bezorgen.
We zijn ervan overtuigd dat SilentCloud een toegevoegde waarde heeft om de hinder van tinnituspatiënten te verlichten.

Voor meer informatie en onderzoeksreferenties: Scientific Evidence - SilentCloud
 

Meer nieuws: