Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

EuroTrak is de grootste internationale vergelijkende studie over gehoorverlies en het gebruik van hoortoestellen. Het belicht de ervaring van mensen met gehoorverlies gedurende hun hele traject. 1, 2

De laatste editie van EuroTrak Belgium verscheen in 2021. Aan de studie namen 14.475 mensen deel, waaronder 1300 slechthorenden. Daarvan droegen er 543 hoortoestellen. Hierbij enkele opmerkelijke resultaten.

Prevalentie van gehoorverlies in België

In totaal lijdt 9,4% van de respondenten aan gehoorverlies. Hoewel geen enkele leeftijdsgroep wordt ontzien, neemt de prevalentie van gehoorverlies over het algemeen toe met de leeftijd. Eén op drie (33,1%) van de senioren van 74 jaar en ouder heeft gehoorverlies (figuur  1).

Figuur 1 : Prevalentie van gehoorverlies in België (%) volgens leeftijdsgroep

In totaal heeft 32% (tegenover 34% in 2017) van de patiënten in de afgelopen 5 jaar een hoortest ondergaan. De meeste hoortesten werden uitgevoerd door NKO-artsen (37%), gevolgd door hoorcentra en audiologen (28%), en huisartsen (15%).

Het traject naar hoorhulp: informatiebronnen en uitvalpercentage

Volgens de studie wordt de grootste bron van informatie over gehoorverlies verstrekt door professionals in de gezondheidszorg. Volgens de EuroTrack studie zijn professionals in de gezondheidszorg zoals NKO-artsen, huisartsen en audiologen de voornaamste informatiebron voor mensen die op zoek zijn naar informatie over gehoorverlies. We zien dat 52 % van de patiënten met gehoorverlies eerst een NKO-arts raadpleegden. Uit de studie blijkt verder dat van de hele populatie van patiënten met gehoorverlies, 72 % een NKO-arts raadpleegt en uiteindelijk slechts 34 % een hoortoestel aanschaft (Figuur 2).

Figuur 2 : Traject naar een hoortoestel
Figuur 3 : Gevoel van fysieke en mentale uitputting bij slechthorenden  Hoortoestel: n=375, geen hoortoestel: n=132; gehoorverlies van meer dan 50%

Hoortoestellen en levenskwaliteit

De EuroTrak-studie benadrukt de impact van hoortoestellen op vele aspecten van het dagelijks leven.

  1. Bij de professioneel actieve slechthorenden gaf 95% van de hoortoesteldragers aan dat hun hoortoetsel(len) nuttig is/zijn voor hun werk.
  2. Het dragen van een hoortoestel heeft ook gevolgen voor de geestelijke gezondheid en het risico op depressie. Bij een vergelijkbaar gehoorverlies hadden hoortoesteldragers een lager risico op depressie dan hun leeftijdsgenoten zonder hoortoestel. 
  3. Bij degenen met een aanzienlijk gehoorverlies (meer dan 50%) zorgt het dragen van een hoortoestel  voor een afname van het gevoel van fysieke en mentale uitputting (Figuur 3).
  4. Het dragen van een hoortoestel heeft bij de slechthorenden met een verlies van meer dan 50 % een positief effect op de slaapkwaliteit (72% vs. 51% bij patiënten zonder hoortoestel) (Figuur 4).

 

Figuur 4 : Tevredenheid over de slaapkwaliteit bij slechthorenden

Moeten de patiënten worden aangemoedigd om eerder een hoortoestel te dragen?

Uit de EuroTrak-enquête blijkt dat 57% van de patiënten achteraf vinden dat ze eerder de stap naar een hoortoestel hadden moeten zetten. De belangrijkste redenen die  respondenten hiervoor opgeven zijn een beter sociaal leven (71%), een betere geestelijke/emotionele gezondheid (35%) en minder vermoeidheid ‘s avonds (25%) (Figuur 5).

In België lijdt bijna één op de tien mensen aan gehoorverlies, maar bij weinig patiënten wordt uiteindelijk een hoortoestel aangepast. De gehoorproblemen hebben veel gevolgen voor de betrokkene op vlak van beroep, slaap en geestelijke gezondheid. De aanpassing van een hoortoestel heeft op vele van deze aspecten – geheel of gedeeltelijk – een positieve impact.  Deze nieuwe gegevens illustreren ook de cruciale rol van de NKO-arts en de huisarts vanaf het begin van het ‘traject’ van de hoorzorg.

Figuur 5 :  Beoordelingen van de patiënten na het dragen van een hoortoestel

Bron: EuroTrak Belgium 2021 : Surveys – Ehima

Meer nieuws: