Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Registeren voor de basiscursus  audio- en tympanometrie

Op donderdag 12 oktober organiseren we een basiscursus  audio- en tympanometrie. Met deze cursus zal u de nodige kennis en vaardigheden verwerven voor uw dagelijkse praktijk op vlak van audiologie.
De Franstalige opleidingsdag zal een week later plaatsvinden op 19 oktober.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

 • 09u00 : Onthaal
 • 09u30 : Basis anatomie, fysiologie en pathologie
 • 11u00 : Pauze
 • 11u15 : Tonale audiometrie (lucht- en beengeleiding, maskering)
 • 13u00 : Lunch
 • 13u30 : Spraakaudiometrie & spraak-in-ruis testen
 • 14u30 : Pauze
 • 14u45 : Tympanometrie (standaard, kinderen, stapediusreflexen en buis van Eustachius functies)
 • 16u30 : Einde Programma
   

Ontbijt en lunch wordt voorzien 
Adresgegevens: 
Spoorwegstraat 22 
1702 Groot-Bijgaarden

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen.