Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Deze poster werd gepresenteerd op 18 juli 2023 op het AAIC23 (Alzheimer’s Association International Conference). 

Deze prospectieve longitudinale observationele cohortstudie vergeleek uitkomsten voor first time users  (HA) met die van oudere volwassenen zonder HA’s (AIBL groep) gedurende een periode van 3 jaar.

Horen, gebruik van de hoortoestellen, spraakperceptie & cognitieve prestaties werden objectief beoordeeld op 18 & 36 maanden.

Bij de aanvang van het onderzoek waren de cognitieve prestaties (absolute scores) significant slechter voor de HA-groep (alle subtests) ondanks aanzienlijk beter onderwijs. Bij follow-up bleken er echter geen significante verschillen meer te bestaan. Ter vergelijking: de HA-groep vertoonde in het algemeen cognitieve stabiliteit na het gebruik van 3 jaar hoortoestellen terwijl de AIBL groep sterk daalde. Wanneer de onderwijs effecten op cognitief traject werden gecontroleerd, presteerde de HA-groep nog steeds aanzienlijk beter op visuele aandacht & op psychomotorische functie (uitsluitende lager opgeleide deelnemers) in vergelijking met de AIBL-groep, maar niet op het werkgeheugen of visueel leren.

  • Minder daling in cognitieve achteruitgang bij HT-gebruikers dan mensen zonder hoortoestellen.
  • Hoortoestelgebruik bij oudere volwassenen met gehoorverlies kan nuttig zijn als interventie om verdere cognitieve achteruitgang te vertragen.

bron: Het hierop voorgaande artikel gelinkt aan deze studie werd gepubliceerd in de ‘Journal of Clinical Medicine’ in januari 2020 vindt u hier onderaan.