Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lijden wereldwijd meer dan 1,5 miljard mensen aan gehoorverlies – dat is 1 op de 5 personen! Zogenaamd ‘licht’ gehoorverlies, gedefinieerd als een tonaal liminair verlies van 20-35dB volgens de klassieke audiometrische metingen, is de voornaamste vorm van gehoorverlies. Deze vorm treft één miljard mensen.1 Ondanks de hoge prevalentie gaat het om een verwaarloosde patiëntenpopulatie. Deze cijfers geven aan dat we meer kunnen ondernemen om de patiënten met een licht gehoorverlies te behandelen en, in fine, hun gehoor en levenskwaliteit te verbeteren.2,3,4

1. WHO, World report on hearing. 3 March 2021. 2. Naar aanleiding van een interview met professor Hannah Keppler, Vakgroep Spraak-, Taal- en Gehoorwetenschappen, Universiteit Gent. 3. Dr Brent Edwards, Treatment strategies for those with hearing ­difficulties but no to mild hearing losses. Virtual Physician Symposium “To fit or not to fit”, 6 Avril 2022.  4. Dr Barbara Timmer, Mild but not insignificant: exploring the real-world impact of mild hearing loss. Virtual Physician Symposium “To fit or not to fit”, 6 Avril 2022.