Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

De prevalentie van tinnitus evalueren en meer inzicht verwerven in de risicofactoren zijn essentieel om te begrijpen hoe belastend deze aandoening is, om het medisch onderzoek te sturen en de risocofactoren te identificeren die een persoon vatbaar maken voor tinnitus.

Tinnitus heeft een negatieve impact op de emotionele gezondheid en het sociaal welzijn. Tinnitus kan psychologische problemen veroorzaken en vormt ook een financiële belasting voor de patiënt en voor de samenleving.1 

Er bestaan geen duidelijke gegevens over het aantal mensen dat wereldwijd wordt getroffen door tinnitus en over wat bepaalde groepen kwetsbaarder maakt dan andere. Een systematisch literatuuronderzoek uit 2016, uitgevoerd door McCormack en zijn collega’s, bracht een globale prevalentie aan het licht die, naargelang de studie, varieerde van 5,1% tot 42,7%. De prevalentie van tinnitus die werd beschouwd als hinderlijk varieerde van 3,0% tot 30,9%. De onderzoekers konden geen meta-analyse uitvoeren om een wereldwijde prevalentie uit de studies af te leiden, meer in het bijzonder omdat in de studies geen homogene definitie voor tinnitus en hinderlijke tinnitus werd gebruikt.1,2 Een beter inzicht in de epidemiologie van tinnitus zou het nochtans mogelijk maken het medisch onderzoek te sturen, preventieve maatregelen in te voeren en adequate gezondheidsinterventies uit te voeren.1

Ongeveer 80% van de personen met tinnitus lijdt ook aan gehoorverlies.

— Dr. Maren Stropahl

Een objectieve pan-Europese studie naar tinnitus  

Tussen 2017 en 2018 werd in 12 landen van de Europese Unie (Bulgarije, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Polen, Portugal, Roemenië en Spanje) een transversale enquête rond tinnitus uitgevoerd (European Tinnitus Survey) op basis van een reeks gestandaardiseerde vragen over tinnitus.1

De onderzoekers rekruteerden in totaal 11.427 volwassenen, van wie 5.404 mannen van 18 jaar of ouder, die representatief waren voor de algemene bevolking op het vlak van leeftijd, geslacht en woonplaats.1

Volgens de analyse bedroeg de globale prevalentie 14,7% (14,0% bij mannen en 15,2% bij vrouwen). De laagste prevalentie werd waargenomen in Ierland (8,7%) en de hoogste in Bulgarije (28,3%). Zes procent van de deelnemers beschreef zijn tinnitus overigens als hinderlijk (5,0% bij de mannen en 6,6% bij de vrouwen), en 1,2% als ernstig (1,0% bij de mannen en  1,4% bij de vrouwen). De prevalentie van hinderlijke tinnitus varieerde van 3,4% in Ierland tot 11,5% in Bulgarije, en die van ernstige tinnitus van 0,6% in Ierland tot 4,2% in Roemenië. De verschillen die werden vastgesteld tussen de landen kunnen niet worden toegeschreven aan een methodologische variabiliteit. Er is dus bijkomend onderzoek nodig om de onderliggende redenen te begrijpen en die kenmerken van de populatie te identificeren, die de ene groep kwetsbaarder maken dan de andere.1

De studie toonde ook een significante toename aan van de prevalentie van tinnitus met de leeftijd en de ernst van het gehoorverlies.1 Deze vaststellingen zijn vrij verontrustend gezien de veroudering van de bevolking en ook in het licht van de voorspellingen van de WHO. Volgens die voorspellingen zouden tegen 2050 wereldwijd meer dan 900 miljoen mensen kunnen lijden aan gehoorverlies.3,4

Conclusie: de resultaten van deze pan-Europese studie geven aan dat meer dan één op de zeven volwassenen lijdt aan tinnitus. Als we dit extrapoleren naar de bevolking als geheel in het Europa van de Vijfentwintig hebben ongeveer 65 miljoen volwassenen tinnitus. Zesentwintig miljoen mensen hebben last van hinderlijke tinnitus en 4 miljoen van ernstige tinnitus.1


Lees ook binnen dit dossier 'Tinnitus'